חיפוש: אור אליהו

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580140911אור אליהו לדוברי צרפתית, ירושליםנמחקה
580096683אור פנחס - ע"ש המנוח פנחס בן אליהו בקשי ז"לנמחקה
580354777בית הכנסת "אור אליהו" נהריה (ע"ר)פורקה מרצון
580240026בית הכנסת לעולי בוכרה גמ"ח אהבת אחים אור אליהובהליכי מחיקה
580065753בית כנסת "נצח אליהו אור עקיבא"נמחקה
580550325ישמח משה - אור אליהו - מודיעין עילית (ע"ר)רשומה
580358034כולל אור אליהו ע"ש אליהו טויטו ע"ה - תלפ"ז (ע"ר)רשומה
580257707כולל ושיעורי תורה אור מרדכי וברכת אליהו בבן דורנמחקה
580529816אור אליהו אור-עקיבא לעולי פרס (ע"ר)רשומה
 1