חיפוש: אופק

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580014082"אופק" עמותה יהודית ערבית ישראליתנמחקה
580062685"אופק" עמותה לקידום אנשים עם צרכים מיוחדים (ע"ר)רשומה
580174399אברהם אופק עמותה מחוקהנמחקה
580124873אופק - ארגון סטודנטים למען אופקיםבהליכי מחיקה
580517522אופק - חברה תרבות ורוח (ע"ר)רשומה
580187672אופק - לעליה וקליטה ירושליםנמחקה
580447720אופק - מאמינים בישראל חדשה (ע"ר)רשומה
580487528אופק - מפעלי חינוך ותרבות (ע"ר)רשומה
580385375אופק - מרכז למידה (ע"ר)רשומה
580546851אופק - מרכזי טניס שולחן (ע"ר)רשומה
580391159אופק - עמותה לאומית לחוסן חינוכי, חברתי התיישבותי וביטחוני (ע"ר)פורקה מרצון
580410868אופק - תנועת אזרחים למען תל-אביב (ע"ר)רשומה
580451706אופק 2005 (ע"ר)נמחקה
580036077אופק אוצר פעולות קונסטרוקטיביותנמחקה
580500957אופק אורנים - עמותה לטיפוח וקידום החינוך בכפר האורנים (ע"ר)רשומה
580385409אופק בהיר (ע"ר)רשומה
580490696אופק המרחב (ע"ר)רשומה
580300093אופק ורוד (ע"ר)נמחקה
580464170אופק חדש - אזור הדרום (ע"ר)רשומה
580503241אופק חדש - קרית עקרון (ע"ר)רשומה