חיפוש: אומנויות

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580350783מ.ר.א.ה. - מרכז אומנויות הבמה (ע"ר)רשומה
580530897א.ל- אומנויות לחימה או-שו רחובות (ע"ר)רשומה
580510469אב"י - אומנויות במה ישראלית (ע"ר)רשומה
580233021אומנויות לחימה יפניות - ג'ו גיטסו רמת גןנמחקה
580238236אור יהודה - מרכז אומנויותנמחקה
580495265אלמר- אומנויות לחימה, מחול, ריקודים (ע"ר)רשומה
580212488בודו סנטר - לוד, מרכז לקראטה, אומנויות לחימה ולפיתוח כושר גופנינמחקה
580311223בית קובי - מרכז אומנויות (ע"ר)בהליכי מחיקה
580296671במה רמה - עמותה לקידום אומנויות הבמה בירושלים (ע"ר) הוגשה בקשת פירוק לבית משפטניתן צו פירוק על ידי בית משפט
580548311דרקון הזהב - אומנויות לחימה (ע"ר)רשומה
580423283הלאה - המרכז לקידום אומנויות הבמה (ע"ר)רשומה
580559292העמותה לקידום אומנויות לחימה באילת (ע"ר)רשומה
580459964וקטור אומנויות לחימה (ע"ר)רשומה
580484368טספה תקווה- העמותה לקידום אומנויות הבמה והספורט בקרב בני העדה האתיופית (ע"ר)רשומה
580088011י"ד אירית - מרכז בינלאומי למוסיקה ושאר אומנויותנמחקה
580538080יובל אומנויות (ע"ר)רשומה
580352359מועדון אומנויות הלחימה מכבי חולון (ע"ר)בהליכי פירוק מרצון
580200475מועדון גוקיו לקידום אומנויות ההגנה בישראלבהליכי מחיקה
580508505מופת אשקלון- חינוך אומנויות (ע"ר)רשומה
580538494מעוז אומנויות לחימה (ע"ר)רשומה