חיפוש: אוהל יצחק

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580541019עמותה לשיקום ושחזור בית הכנסת אוהל יצחק - תל אביב (ע"ר)בהליך רישום
580351112עמותת אוהל יוסף יצחק - פסגת זאב (ע"ר)רשומה