חיפוש: אוהל יצחק

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580258564עמותת אוהל יצחק צבי- צלותא דאברהם, שעל יד כולל שומרי החומות לצדקת רבי מאיר בעל הנס (ע"ר)החייאה
580079457אוהל יצחק בני ברקנמחקה
580077451אוהל יצחק ולאה רייךרשומה
580400984אוהל יצחק ומרים בני ברק (ע"ר)רשומה
580050094אוהל יצחק ומשה - רמת אשכול אשקלוןנמחקה
580215325אוהל יצחק ורבקהנמחקה
580197671אוהל לוי יצחק וחנהרשומה
580090751בית הכנסת אוהל יוסף יצחק לעולי גרוזיהרשומה
580429819בית הכנסת אוהל יצחק - אלעד (ע"ר)רשומה
580081065בית הכנסת אוהל יצחק ליוצאי עיראקרשומה
580130813בית הכנסת אוהל יצחק, מעונות ישגבנמחקה
580079614בית הכנסת המרכזי "אוהל יצחק" דימונהנמחקה
580543197בית כנסת אוהל יצחק בניטה - פתח תקווה (ע"ר)רשומה
580145027בית כנסת אוהל יצחק רחובותרשומה
580559144בית כנסת בית מאור אוהל יצחק (ע"ר)בהליך רישום
580222248בית כנסת עולי בוכרים ע"ש אוהל יצחק ניאזוב ז"ל וע"ש ניאזוב יעקברשומה
580370450חוגי תהילים ויהדות אוהל יצחק - גילה (ע"ר)רשומה
580010486ישיבה וחברה לתלמידים עמלים בתורה אוהל יצחקנמחקה
580141943ישיבה וכולל "אוהל יצחק" בית מדרש להוראה להכשרת רבנים ודיינים רמלהרשומה
580480143מרכז קהילתי אוהל יוסף יצחק רמת אביב (ע"ר)רשומה