חיפוש: אוהל

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580247716בית כנסת אוהל משה כפר סבאנמחקה
580439784בית כנסת אוהל משה רמת אגוז טבריה (ע"ר)רשומה
580428852בית כנסת אוהל רחל ויששכר אברהם (ע"ר)רשומה
580536720בית כנסת אוהל שלום הרחבה מושב מנוחה (ע"ר)רשומה
580144103בית כנסת אוהל שמעון נוה-יעקבנמחקה
580065431בית כנסת אוהל שמעון ערלויבהליכי מחיקה
580356350בית כנסת אוהל שרה - הרצליה (ע"ר)רשומה
580168235בית כנסת אוהל תורה, רמת השרוןנמחקה
580559144בית כנסת בית מאור אוהל יצחק (ע"ר)בהליך רישום
580554954בית כנסת ובית מדרש אוהל יעקב - ירושלים (ע"ר)בהליך רישום
580034585בית כנסת לעולי לוב "אוהל שמעון" רמת גןרשומה
580222248בית כנסת עולי בוכרים ע"ש אוהל יצחק ניאזוב ז"ל וע"ש ניאזוב יעקברשומה
580198083בית כנסת פועלי אגודת ישראל - אוהל פנחס, קרית אתארשומה
580241388בית כנסת קהילתי אוהל אברהם שמואל, יפו ג'רשומה
580048007בית כנסת רשב"י ליהדות צפון אפריקה אוהל מיכאל באר יעקברשומה
580053775בית מדרש "אוהל יוסף" - אשקלון (ע"ר)רשומה
580148815בית-כנסת - אוהל מועד - אשדודנמחקה
580141224בית-כנסת אוהל שרה ויצחק - בקרית מוצקיןרשומה
580337293גמ"ח "אוהל שלום" ע"ש ר' סאלם בן חסן מעטוף זצ"ל (ע"ר)רשומה
580469740גמ"ח אוהל אברהם - עמותת יוצאי קווקז (ע"ר)רשומה