חיפוש: אוהל

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580446110בית כנסת אוהל יוסף כוכב יעקב (ע"ר)רשומה
580036218בית כנסת אוהל יוסף ע"ש דניאל חמיאס ז"ל טבריהנמחקה
580240281בית כנסת אוהל יוסף, אלפי מנשהרשומה
580525046בית כנסת אוהל יעקב - גן יבנה (ע"ר)בהליך רישום
580252351בית כנסת אוהל יעקב ורחל בית שאןנמחקה
580081586בית כנסת אוהל יעקב ע"ש הרב יעקב מזרחי זצ"לנמחקה
580203586בית כנסת אוהל יעקב ע"ש ר' יעקב אבוחצירא זצ"ל בביתר עיליתרשומה
580265940בית כנסת אוהל יעקב שכונה ב', באר שבענמחקה
580477941בית כנסת אוהל יעקב -שלומי (ע"ר)רשומה
580543197בית כנסת אוהל יצחק בניטה - פתח תקווה (ע"ר)רשומה
580145027בית כנסת אוהל יצחק רחובותרשומה
580138410בית כנסת אוהל ישראל ע"ש הרה"ג ישראל אבוחצירא, בבא סאלי ז"ל - קרית גתרשומה
580259463בית כנסת אוהל יששכר - רמות, ירושליםרשומה
580453017בית כנסת אוהל מועד אשקלון (ע"ר)רשומה
580223287בית כנסת אוהל מועד באר שבערשומה
580108843בית כנסת אוהל מועד לעולי צפון אפריקה, קרית אונורשומה
580174159בית כנסת אוהל מועד ע"ש ציון מוסאי ז"ל יבנהנמחקה
580142347בית כנסת אוהל מועד רחוב עזריאל 28 השקמה, רמת גןנמחקה
580518322בית כנסת אוהל משה - אשדוד (ע"ר)רשומה
580354355בית כנסת אוהל משה - עולי אירן (ע"ר)נמחקה