חיפוש: אוהל

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580387520בית המדרש אוהל שרה ואברהם (ע"ר)רשומה
580025450בית המדרש חניכי הישיבות אוהל יעקב ולאהרשומה
580123263בית יעקב - אוהל רבקה, מרכז למידה במחשב של ת"ת בני-ציון ירושליםנמחקה
580309326בית יעקב אוהל שרה (א"ש) (ע"ר)בהליכי מחיקה
580188084בית כנסת - אוהל לאה, בנוה שאנןרשומה
580270650בית כנסת "אוהל אבות" פסגת זאב ירושליםרשומה
580058584בית כנסת "אוהל אליהו"נמחקה
580292431בית כנסת "אוהל חיים" ע"ש ר' חיים בן עטר נהריה (ע"ר)רשומה
580219251בית כנסת "אוהל חיים" פתח תקוהרשומה
580307080בית כנסת "אוהל יונתן" - נתניה (ע"ר)רשומה
580058691בית כנסת "אוהל יעקב" טבריהנמחקה
580050367בית כנסת "אוהל יעקב" קרית יובל, ירושליםנמחקה
580308187בית כנסת "אוהל מאיר" (ע"ש מאיר כהן ז"ל), שדה יעקב (ע"ר)רשומה
580239622בית כנסת "אוהל משה" לודנמחקה
580230894בית כנסת "אוהל שלמה" בית שאןנמחקה
580331767בית כנסת "אוהל שמואל ודבורה" (ע"ר)בהליכי מחיקה
580021111בית כנסת אוהל אברהם ורחלנמחקה
580533396בית כנסת אוהל בנימין, קריית השרון, נתניה (ע"ר)רשומה
580528958בית כנסת אוהל הבנים - עשרת (ע"ר)בהליך רישום
580531861בית כנסת אוהל יוסף - חיפה (ע"ר)רשומה