חיפוש: אוהל

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580130813בית הכנסת אוהל יצחק, מעונות ישגבנמחקה
580457133בית הכנסת אוהל מועד - כפר סבא (ע"ר)רשומה
580180487בית הכנסת אוהל משה - גן יבנהרשומה
580164051בית הכנסת אוהל משה באר שבענמחקה
580296184בית הכנסת אוהל משה בתל -אביב (ע"ר)רשומה
580494722בית הכנסת אוהל משה ומרדכי בתל אביב (ע"ר)רשומה
580068591בית הכנסת אוהל משה שיכון ד', טבריה עיליתנמחקה
580427334בית הכנסת אוהל רחל ע"ש רשב"י זיע"א (ע"ר)רשומה
580190643בית הכנסת אוהל שלום גן-יבנהנמחקה
580297091בית הכנסת אוהל שלום, רעננה (ע"ר)רשומה
580408086בית הכנסת אוהל שלמה ע"ש מלך רייס (ע"ר)רשומה
580387850בית הכנסת אוהל שמואל ויהודית כהן (ע"ר)רשומה
580147361בית הכנסת אוהל שמעון ע"ש ר' שמעון מרציאנו עיר גנים העמותה נמחקהנמחקה
580231223בית הכנסת אוהל-שמואל חסידים, בתי וורשהנמחקה
580092153בית הכנסת הגדול אוהל שרה רחובותרשומה
580224582בית הכנסת הגרוזינים אוהל יעקב שכונת יעקב - בנימינהנמחקה
580079614בית הכנסת המרכזי "אוהל יצחק" דימונהנמחקה
580158111בית הכנסת הספרדי - אוהל מאיר - מושב בית מאירנמחקה
580499077בית הכנסת ובית חב"ד "אוהל לאה" אלקנה (ע"ר)רשומה
580126548בית הכנסת עולי גרוזיה - אוהל משה פסגת זאב ירושלים (ע"ר)רשומה