חיפוש: אוהל

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580534022אוהל תורה נווה שאנן (ע"ר)רשומה
580404168אור פנחס - אוהל אסתר (ע"ר)רשומה
580249498ארגון נשי אהבת ישראל על-יד מוסדות תפארת אוהל משהרשומה
580071876בית הכנסת - אוהל מועד - גונן ירושליםרשומה
580345353בית הכנסת "אוהל אברהם" - אורנית (ע"ר)בהליכי מחיקה
580104297בית הכנסת "אוהל חיים" הרצליהנמחקה
580225266בית הכנסת "אוהל יוסף סמוכה" מגדל העמק (ע"ר)נמחקה
580321172בית הכנסת "אוהל יוסף", ירוחם (ע"ר)בהליכי מחיקה
580084127בית הכנסת "אוהל מושייב"נמחקה
580494144בית הכנסת "אוהל משה" ע"ש ר' משה איפרגן זצ"ל מייסד בית הכנסת (ע"ר)רשומה
580115947בית הכנסת "אוהל קדושים"רשומה
580057180בית הכנסת "אוהל שלום ופרץ"נמחקה
580380194בית הכנסת אוהל בלהה (ע"ר)רשומה
580046449בית הכנסת אוהל חנה זכרון יעקברשומה
580090751בית הכנסת אוהל יוסף יצחק לעולי גרוזיהרשומה
580299428בית הכנסת אוהל יוסף פתח-תקוה (ע"ר)נמחקה
580105625בית הכנסת אוהל יעקב - באר שבערשומה
580211977בית הכנסת אוהל יעקב מאיר רמלהנמחקה
580429819בית הכנסת אוהל יצחק - אלעד (ע"ר)רשומה
580081065בית הכנסת אוהל יצחק ליוצאי עיראקרשומה