חיפוש: אוהל

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580452563אוהל רבקה ושלום באשדוד (ע"ר)רשומה
580353704אוהל רחל אמנו (ע"ר)רשומה
580414241אוהל רחל- בית כנסת במודיעין (ע"ר)רשומה
580162311אוהל שילהרשומה
580356996אוהל שלום דובער - חב"ד ליובאוויטש (ע"ר)רשומה
580142800אוהל שלום דימונהנמחקה
580305639אוהל שלום ושרה לעי"נ שלום ושרה, עמותהנמחקה
580215515אוהל שלמה וחנה והפורבהליכי מחיקה
580438307אוהל שלמה חשמונאים (ע"ר)רשומה
580405173אוהל שם - נר שרה (ע"ר)רשומה
580376945אוהל שמואל בית תמחוי (ע"ר)בהליכי מחיקה
580264265אוהל שמחה - ע"ש הצדקת בת הרב יהוא בן ננא זצ"לנמחקה
580425775אוהל שמחה ומשכן אברהם (ע"ר)רשומה
580465359אוהל שמעון - גני תקווה (ע"ר)רשומה
580107456אוהל שמעון - ע"ש רשב"י בישוב בר-יוחאינמחקה
580262129אוהל שמעון שערי חסדנמחקה
580536134אוהל שרה ובאר מים (ע"ר)רשומה
580233856אוהל שרה ובנימין ונר יאודה, בני עיישנמחקה
580332567אוהל שרה עפולה (ע"ר)בהליכי מחיקה
580327856אוהל שרה קאופמן ז"ל (ע"ר)בהליכי מחיקה