חיפוש: אוהל

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580480614אוהל מלכה אשקלון (ע"ר)רשומה
580354678אוהל מנחם - מכון מחקר (ע"ר)רשומה
580253755אוהל מרדכי אשרנמחקה
580497832אוהל מרים ומשה - מכונים תורניים לחינוך, תרבות וחסד (ע"ר)רשומה
580106839אוהל משה - נווה דורוןנמחקה
580293660אוהל משה ואברהם (ע"ר)רשומה
580465953אוהל משה למען תורת משה (ע"ר)רשומה
580157113אוהל משה נתיבותבהליכי מחיקה
580287803אוהל משה ע"ש משה מיכאל אשר דרור ז"לנמחקה
580552842אוהל משולם זושא (ע"ר)רשומה
580063956אוהל נפתלי צבינמחקה
580295699אוהל סעדיה (ע"ר)רשומה
580208437אוהל עזרא ושרה ע"ש הרב עזרא עבודי אצלאן ז"ל ורעיתו שרה לולובהליכי מחיקה
580544922אוהל עמנואל - הפצת יהדות לדוברי צרפתית בנתניה (ע"ר)רשומה
580490787אוהל פנחס - מרכז להגות יהודית (ע"ר)רשומה
580342871אוהל פרידה לאה (ע"ר)רשומה
580542132אוהל צעירים - ירושלים (ע"ר)רשומה
580430874אוהל קהילת אברהם (ע"ר)רשומה
580125870אוהל ראובןרשומה
580502466אוהל רבקה - בית אל (ע"ר)רשומה