חיפוש: אוהל

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580540375אוהל יוסף ועטרת ראובן - נתיבות (ע"ר)רשומה
580326924אוהל יוסף ע"ש המחנך הדגול הר"ר חיים יוסף הכהן זצ"ל (ע"ר)רשומה
580143188אוהל יחיאל אנקווהרשומה
580531366אוהל יעקב - בית אשר שמעיה (ע"ר)בהליך רישום
580433621אוהל יעקב - בית כנסת עולי יהדות תוניס קרית עקרון (ע"ר)רשומה
580194660אוהל יעקב - רמת ממרארשומה
580392926אוהל יעקב אברהם פתח תקוה (ע"ר)רשומה
580530921אוהל יעקב ואברהם אמינוב (ע"ר)רשומה
580198679אוהל יעקב שמעהנמחקה
580079457אוהל יצחק בני ברקנמחקה
580077451אוהל יצחק ולאה רייךרשומה
580400984אוהל יצחק ומרים בני ברק (ע"ר)רשומה
580050094אוהל יצחק ומשה - רמת אשכול אשקלוןנמחקה
580215325אוהל יצחק ורבקהנמחקה
580267060אוהל כרמלנמחקה
580194074אוהל לאה - ע"ש ליליאן - לאה קניג ז"לנמחקה
580044329אוהל לאה ע"ש לאה ריכמן פישר ירושלים-ת"ורשומה
580197671אוהל לוי יצחק וחנהרשומה
580354322אוהל מאיר - עולי צפון אפריקה (ע"ר)רשומה
580262707אוהל מועד מושב צלפוןבהליכי פירוק מרצון