חיפוש: אוהל

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580495414עמותת אוהל ששון קריית מטלון פתח תקווה (ע"ר)נמחקה
580155513עמותת בית הכנסת אוהל יששכר ראשון לציון ע"ש מו'ר שוקר אהרון גרופי זצ"לנמחקה
580120392עמותת בית הכנסת אוהל משה קרית גיורא - אור יהודהנמחקה
580245272עמותת בית כנסת "אוהל יעקב" בית נחמיה (ע")נמחקה
580356053עמותת בית כנסת אוהל ארי (ע"ר)רשומה
580429025עמותת בית כנסת אוהל מועד ראש העין (ע"ר)רשומה
580040202עמותת מרכז קהילתי בית הכנסת "אוהל משה" תלמוד תורה וכולל - נתניהרשומה
580307163קופת גמילות חסדים ליד ביה"כ הגדול אוהל ישראל ע"ש לאה גד (ע"ר)נמחקה
580253029קרן אוהל מאיר - משיבת נפשרשומה
580036747רשת שיעורי תורה "אוהל יוסף" ע"ש ר' יוסף יזדי זצ"לרשומה
580368066שערי אוהל אברהם (ע"ר)רשומה
580359859תורה וחסד אוהל שרה (ע"ר)רשומה