חיפוש: אוהל

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580401032מוסדות אוהל יוסף ומלכה (ע"ר)רשומה
580223113מוסדות אוהל יעקב ע"ש המוהל הצ' ר' יעקב ששון זצ"לרשומה
580109445מוסדות אוהל מלכה ע"ש הרבנית מלכה יענטא ויספיש ע"הרשומה
580112027מוסדות אוהל שלום ולאהרשומה
580182392מוסדות אמת ושלום אוהל אברהם (ע"ר)רשומה
580123792מוסדות תפארת-אוהל משהרשומה
580290484מכון אוהל דבורה קרית ספררשומה
580480143מרכז קהילתי אוהל יוסף יצחק רמת אביב (ע"ר)רשומה
580232023מרכז רוחני אוהל יעקב גן יבנהנמחקה
580276533מרכז תורני אוהל יעקבנמחקה
580416741מרכז תורני לאומי - אוהל ישראל (ע"ר)רשומה
580497485משכן אוהל אברהם ע"ש אברהם וחסיבה הרוש ז"ל - אשקלון (ע"ר)רשומה
580174316מתיבתא אוהל תורה ברנוביץרשומה
580166510עטרת ישועה, אפיקי מים, אוהל מועד, ארזי אלנמחקה
580541019עמותה לשיקום ושחזור בית הכנסת אוהל יצחק - תל אביב (ע"ר)בהליך רישום
580280428עמותת אוהל "צדק ישראל"נמחקה
580117687עמותת אוהל אברהם ברובע היהודי בירושליםרשומה
580411155עמותת אוהל אהרון רמלה (ע"ר)רשומה
580351112עמותת אוהל יוסף יצחק - פסגת זאב (ע"ר)רשומה
580189868עמותת אוהל משה רחובותרשומה