חיפוש: אוהל

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580523801הכנסת אורחים - אוהל אברהם אבינו עליו השלום - בני ברק (ע"ר)רשומה
580096816העמותה למען בית כנסת אוהל יוסף מעלותנמחקה
580370450חוגי תהילים ויהדות אוהל יצחק - גילה (ע"ר)רשומה
580560944חניכי הישיבות הספרדים אוהל אסתר (ע"ר)רשומה
580010486ישיבה וחברה לתלמידים עמלים בתורה אוהל יצחקנמחקה
580141943ישיבה וכולל "אוהל יצחק" בית מדרש להוראה להכשרת רבנים ודיינים רמלהרשומה
580044741ישיבה וכולל אברכים ע"ש "אוהל צדק" וקופת גמילות חסדים אור-יהודהבהליכי מחיקה
580302701ישיבת אוהל ידידיה תפארת שמואל (ע"ר)רשומה
580158822ישיבת אוהל יוסף בוז'עאד ע"ש מהר"י גבאי זצ"ל, נחלאות ירושליםרשומה
580023711ישיבת אוהל יעקב זכרון מאיר בני ברקרשומה
580063923ישיבת אוהל יעקב מיסודו של הרב יעקב הכהןנמחקה
580060721ישיבת אוהל מועד, ירושליםרשומה
580229516ישיבת אוהל ניסןרשומה
580214146ישמע חכם אוהל שלמהרשומה
580296820כולל "אוהל שלום", גדרה, (ע"ר)רשומה
580216240כולל אוהל מרדכי לעולי בוכרה בית שמשנמחקה
580275873כולל אוהל שלמה ורחלרשומה
580023232מוסד חינוכי לבנות "אוהל חוה" ע"ש חוה לנדסברגרשומה
580481711מוסדות אוהל הצדיקים חנניה ורפאל בית שמש (ע"ר)רשומה
580303501מוסדות אוהל יהושע חיפה (ע"ר)רשומה