חיפוש: אוהל

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580290427אוהל אברהם כפר סבא (ע"ר)רשומה
580248631אוהל אברהם, בית שמשרשומה
580218378אוהל אברהם, יונה ומריםרשומה
580182673אוהל אהובהנמחקה
580374940אוהל אליעזר - רחובות (ע"ר)ניתן צו פירוק על ידי בית משפט
580345726אוהל אשר (ע"ר)רשומה
580248623אוהל אשר מרדכינמחקה
580505675אוהל בני יעקב בציון (ע"ר)רשומה
580210938אוהל גבריאל לביארשומה
580241446אוהל דוד ויוסףהחייאה
580293827אוהל דוד ומרדכי (ע"ר)רשומה
580548816אוהל דוד ורחמים (ע"ר)רשומה
580331403אוהל דניאל וחיה (ע"ר)רשומה
580435691אוהל זכרון נתנאל (ע"ר)רשומה
580527489אוהל חוה בת מזל (ע"ר)רשומה
580277234אוהל חיים משה ופנינה (פערל)רשומה
580316024אוהל יהודה ויוסף (ע"ר)רשומה
580205516אוהל יהושע - אשדודנמחקה
580486884אוהל יואב ופנינה (ע"ר)רשומה
580313690אוהל יוסף בית זכריה (ע"ר)רשומה