חיפוש: אוהל

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580348100אוהל מרדכי - ע"ש מרדכי ז'ילבר עשור ז"ל נכדו של הרה"ג כמוה"ר סודי פרג' חלימי זצ"ל (ע"ר)רשומה
580060226ישיבת ובית מדרש אוהל יעקב אשקלון ע"ש מרן הגאון הרב יעקב בן חמו זצ"ל ומרן הגאון הרב שמעון דיין זצ"לנמחקה
580219210מוסדות "אוהל ישרים לרבינו אברהם ענתבי אבא"ד אר"ץ זיע"א, לשרה ואבא באדיוב זיע"אנמחקה
580258564עמותת אוהל יצחק צבי- צלותא דאברהם, שעל יד כולל שומרי החומות לצדקת רבי מאיר בעל הנס (ע"ר)החייאה
580243293"אוהל אברהם" - האגודה לסיוע למתגיירים יוצאי בריה"מנמחקה
580072593"אוהל ישראל" נוה יעקב ירושליםנמחקה
580058436"בית כנסת אוהל שמעון וחנהנמחקה
580326817אבנחם - בית הכנסת מגן אברהם ובית מדרש אוהל מנחם (ע"ר)רשומה
580139095אגודת אוהל יעקב בקרית-מלאכי ע"ש המנוח איש ירא אלוקים ר' יעקב עזריאל זצ"לנמחקה
580023026אגודת בית הכנסת אוהל יוסף ירושליםנמחקה
580538437אגודת מתפללי בית הכנסת אוהל משה ובית החסידים רח' ויצמן 122 כפר סבא (ע"ר)בהליך רישום
580470714אהבת אוהל שרה (ע"ר)רשומה
580155737אוהל - משה רכסיםרשומה
580339703אוהל אבנר (סויסה) (ע"ר)בהליכי מחיקה
580122398אוהל אברהם - באר-שבענמחקה
580564425אוהל אברהם - חריש (ע"ר)רשומה
580265817אוהל אברהם אשדודרשומה
580522357אוהל אברהם בשכונת הנחלים (ע"ר)רשומה
580440949אוהל אברהם ויוסף - נתניה (ע"ר)רשומה
580334167אוהל אברהם וישמעאל (ע"ר) (.YIZCHAK AND ISHMAEL TENT (R.Aניתן צו פירוק על ידי בית משפט