חיפוש: אוהל+אברהם

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580219210מוסדות "אוהל ישרים לרבינו אברהם ענתבי אבא"ד אר"ץ זיע"א, לשרה ואבא באדיוב זיע"אנמחקה
580243293"אוהל אברהם" - האגודה לסיוע למתגיירים יוצאי בריה"מנמחקה
580326817אבנחם - בית הכנסת מגן אברהם ובית מדרש אוהל מנחם (ע"ר)רשומה
580122398אוהל אברהם - באר-שבענמחקה
580564425אוהל אברהם - חריש (ע"ר)רשומה
580265817אוהל אברהם אשדודרשומה
580522357אוהל אברהם בשכונת הנחלים (ע"ר)רשומה
580440949אוהל אברהם ויוסף - נתניה (ע"ר)רשומה
580334167אוהל אברהם וישמעאל (ע"ר) (.YIZCHAK AND ISHMAEL TENT (R.Aניתן צו פירוק על ידי בית משפט
580290427אוהל אברהם כפר סבא (ע"ר)רשומה
580248631אוהל אברהם, בית שמשרשומה
580218378אוהל אברהם, יונה ומריםרשומה
580392926אוהל יעקב אברהם פתח תקוה (ע"ר)רשומה
580430874אוהל קהילת אברהם (ע"ר)רשומה
580425775אוהל שמחה ומשכן אברהם (ע"ר)רשומה
580345353בית הכנסת "אוהל אברהם" - אורנית (ע"ר)בהליכי מחיקה
580021111בית כנסת אוהל אברהם ורחלנמחקה
580428852בית כנסת אוהל רחל ויששכר אברהם (ע"ר)רשומה
580241388בית כנסת קהילתי אוהל אברהם שמואל, יפו ג'רשומה
580469740גמ"ח אוהל אברהם - עמותת יוצאי קווקז (ע"ר)רשומה