חיפוש: אהבת חסד

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580454734אהבת חסד ע"ש החפץ חיים - ארגון סיוע ושיקום משפחות (לכבוד שבת ותינוקות של בית רבן) (ע"ר)רשומה
580102564אגודת אהבת חסד רמות ג' ירושליםבהליכי מחיקה
580234482אגודת חסדי שרה - אהבת חסד (ע"ר)רשומה
580391654אהבת חסד - אהבת חינם (ע"ר)רשומה
580478709אהבת חסד - דרכי יהושע בית שאן (ע"ר)רשומה
580206464אהבת חסד - טבריה ע"ש משה יוסף ומורד בן שינהרשומה
580451730אהבת חסד - כרמיאל (ע"ר)רשומה
580500015אהבת חסד ארצות הברית - ישראל (ע"ר)רשומה
580420370אהבת חסד בארץ הקודש (ע"ר)רשומה
580476992אהבת חסד דימונה (ע"ר)רשומה
580309292אהבת חסד דקרית גת (ע"ר)רשומה
580522605אהבת חסד ועזרת ישראל - ראשון לציון (ע"ר)רשומה
580288207אהבת חסד ושלום קרית אונונמחקה
580570349אהבת חסד לעניי ארץ ישראל (ע"ר)רשומה
580532067אהבת חסד מזרח ראשון לציון (ע"ר)רשומה
580151066אהבת חסד נתניה לע"נ המרוחמת רחל בת מהדי ע"הבהליכי מחיקה
580005130אהבת חסד ע"ש הרה"צ רבי ארי לוין זצ"לנמחקה
580071546בית המדרש "אהבת חסד" בני ברקנמחקה
580263036גמ"ח אהבת חסד אופקיםנמחקה
580526507גמ"ח אהבת חסד- חסדי יצחק (ע"ר)רשומה