חיפוש: אדרת אליהו

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580034346אגודת בית הכנסת אדרת אליהו ע"ש אלי כהן הי"דנמחקה
580377851אדרת אליהו (יד לעזר) (ע"ר)רשומה
580513919אדרת אליהו בית"ר עילית (ע"ר)רשומה
580437622אדרת אליהו מעשה חושב חדרה (ע"ר)רשומה
580168284אדרת אליהו סבג - אופקיםנמחקה
580421287ישיבת אדרת אליהו (ע"ר)רשומה
580497220אדרת אליהו ע"ש הרב אליהו ב"ר פנחס זצ"ל (ע"ר)רשומה
580058329בית כנסת "אדרת אליהו" ע"ש הח' אליהו בן הח' ראובן משה קליין ז"לרשומה
 1