חיפוש: אגודת מוסדות צאנז

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580028025אגודת מוסדות צאנז ירושליםרשומה
580028066אגודת מוסדות קהילתיים קרית צאנזרשומה
 1