חיפוש: אגודת מוסדות

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580023208מוסדות חנוך של נשי אגודת ישראל ירושלים;רשומה
580022242מוסדות נשי אגודת ישראל - תל אביב (ע"ר)רשומה
580107043קרן נצ"ב - להחזקת מוסדות ומפעלי הסתדרות צעירי אגודת ישראל הנוער האגודתי בארץ ישראלנמחקה