חיפוש: אגודת מוסדות

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580128288אגודת מוסדות ליסקא ע"ש האדמו"ר הצדיק הק' צבי הירש זצ"ל אב דק"ק ליסקארשומה
580438208מוסדות חינוך חב"ד אופקים שעל ידי בית חב"ד אופקים שע"י צעירי אגודת חב"ד (ע"ר)רשומה
580017598אגודת ידידי מוסדות ההכשרה לענפי התיירותנמחקה
580029247אגודת ידידי מוסדות שומרי אמונים בארץ ישראלנמחקה
580086502אגודת ידידי מוסדות תורה ושלום בבני ברקנמחקה
580258853אגודת ידידי מוסדות תורת חיים מוסקבה לפעילות דתית במדינות חבר העמיםנמחקה
580227643אגודת מוסדות חב"ד נתני'ה לשיכוןנמחקה
580042117אגודת מוסדות חב"ד קרית גת ניתן צו חיסול ע"י בית משפטחוסלה על ידי בית משפט
580285815אגודת מוסדות טהרת החייםניתן צו פירוק על ידי בית משפט
580268027אגודת מוסדות לינזנמחקה
580028025אגודת מוסדות צאנז ירושליםרשומה
580028066אגודת מוסדות קהילתיים קרית צאנזרשומה
580043487אגודת מוסדות קונסטרוקטיבייםנמחקה
580041580אגודת קהלת (קרן להפצת לימוד תורה) מוסדות ראשית חכמהרשומה
580051910אגודת תומכי מוסדות קרעטשנף בא"ירשומה
580009553מוסדות אוז'רוב חנצ'ין - אגודת אש דת (ע"ר)רשומה
580427920מוסדות חב"ד אריאל שעל יד צעירי אגודת חב"ד המרכז (ע"ר)רשומה
580130078מוסדות חב"ד גילה ירושלים ת"ו נער ישראל ע"י צעירי אגודת חב"דרשומה
580366540מוסדות חב"ד רמלה שע"י צעירי אגודת חב"ד (ע"ר)רשומה
580416683מוסדות חינוך של אגודת ישראל בני ברק (ע"ר)רשומה