חיפוש: אברהם

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580398428גמ"ח "וירץ אברהם" ע"ש הרב סילברט זצ"ל (ע"ר)רשומה
580469740גמ"ח אוהל אברהם - עמותת יוצאי קווקז (ע"ר)רשומה
580356368גמ"ח חסדי אברהם (ע"ר)רשומה
580058881גמ"ח יד אברהם ע"י ישיבת בית אלנמחקה
580083129גמ"ח יד אברהם שע"י ביהכ"נ חניכי הישיבותרשומה
580409563גמ"ח ע"ש אברהם היימן ז"ל (ע"ר)רשומה
580422194דרך אברהם (ע"ר)רשומה
580524932דרכי אברהם- ירושלים (ע"ר)רשומה
580383289הועד להקמת מקוה בכפר אברהם (ע"ר)נמחקה
580268787הורים למען תלמידי בית הספר הממ"ד כפר אברהם וקרית הרב סלומוןנמחקה
580369817היכל אברהם - רמת בית הכרם (ע"ר)רשומה
580033272היכל אברהם אלימלך המתיבתא לצעירים מצטייניםרשומה
580557528היכל אברהם ביתר (ע"ר)רשומה
580052256הישיבה הטכנולוגית תורה ומלאכה כפר אברהם פתח תקוהניתן צו פירוק על ידי בית משפט
580523801הכנסת אורחים - אוהל אברהם אבינו עליו השלום - בני ברק (ע"ר)רשומה
580154029המדרשה ליהדות שליד אולפנת נאות-אברהםנמחקה
580417889המרכז להפצת תורה עטרת מרדכי - זכרון אברהם (ע"ר)רשומה
580073542המרכז לחינוך מיוחד "מגן אברהם"רשומה
580237402העמותה חסד לאברהם ע"ש אברהם רימר ז"לרשומה
580098952העמותה לאחזקת בית הכנסת אברהם אבינו בעיה"ק חברון על שם ר' מלכיאל אשכנזי ז"לרשומה