חיפוש: אברהם

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580387918בית סימן אברהם (ע"ר)רשומה
580356491בית תפילה יונה אברהם (ע"ר)רשומה
580008746בית-כנסת "מגן אברהם" שכון דורהנמחקה
580530202בכל- ברכת אברהם (ע"ר)רשומה
580389864בני בינה מגן אברהם (ע"ר)רשומה
580156685ברית בני ישראל מרכז להכנסת יוצאי ברית המועצות בבריתו של אברהם אבינונמחקה
580571107ברכת אברהם - מגדל העמק (ע"ר)בהליך רישום
580211308ברכת אברהם אור יהודהנמחקה
580406692ברכת אברהם אלעד (ע"ר)רשומה
580481380ברכת אברהם ולאה (ע"ר)רשומה
580303303ברכת אברהם חי חזקוב (ע"ר)רשומה
580407419ברכת אברהם יהודה הכהן (ע"ר)רשומה
580284750ברכת אברהם מן שמיאנמחקה
580476653ברכת אברהם פ"ת (ע"ר)רשומה
580323012ברכת החסד - ע"ש מרדכי אברהם - מפעל עזר וסעד (ע"ר)בהליכי מחיקה
580163418בתי כנסת ובתי מדרש פיטסבורג אמונת אברהםנמחקה
580077857גבעת אברהםנמחקה
580274868גבעת הורדים - כפר אברהםנמחקה
580486017גישור בין עמים- ילדי אברהם (ע"ר)רשומה
580248300גמ"ח "וימל אברהם"נמחקה