חיפוש: אברהם

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580448371בית כנסת בני אברהם - חולון (ע"ר)רשומה
580133502בית כנסת ברית אברהםנמחקה
580507689בית כנסת היכל אברהם - ירושלים (ע"ר)רשומה
580047462בית כנסת הספרדי ע"ש אברהם אבינו תלמי מנשהנמחקה
580038883בית כנסת הספרדי עטרת אברהם נווה יעקב - ירושליםנמחקה
580240349בית כנסת ובית מדרש ויאמר אברהם לעדת הג'רמוקלים, ירושליםנמחקה
580337566בית כנסת כתר תורה לברית אברהם (אשדוד) (ע"ר)רשומה
580116382בית כנסת לעולי תורכיה ע"ש אברהם גאלאנטהנמחקה
580207652בית כנסת מגן אברהם באבן יהודהרשומה
580170439בית כנסת מגן אברהם בקרית ארבענמחקה
580459774בית כנסת מגן אברהם מרכז רוחני - אשדוד (ע"ר)רשומה
580248649בית כנסת מגן אברהם תל-אביב-יפורשומה
580145845בית כנסת מגן אברהם, חיפהרשומה
580062453בית כנסת מורשת אברהם קהילה מסורתית תלפיות מזרחבהליכי מחיקה
580048643בית כנסת צעירי אגודת ישראל "בית אברהם" בני ברקנמחקה
580241388בית כנסת קהילתי אוהל אברהם שמואל, יפו ג'רשומה
580150811בית כנסת רמב"ם כפר אברהם פתח תקוהרשומה
580032761בית מדרש גבוהה לתורה "באר אברהם" ירושליםרשומה
580241313בית מדרש וביתכנסת "אברהם יגל"רשומה
580210300בית מדרש לתפארת ישיבת אור אברהם ירושליםנמחקה