חיפוש: אברהם

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580262772בית הכנסת ע"ש אברהם אבינו עמנואל (ע"ר)נמחקה
580396521בית הכנסת ע"ש ר' אברהם ואזאנה (ע"ר)רשומה
580437218בית הכנסת ע"ש רבי אברהם מולניס בכפר רות (ע"ר)רשומה
580056190בית המדרש אביר יעקב ע"ש כ"ק האדמו"ר רבי אברהם יעקב מסדיגורא זצוק"לבהליכי מחיקה
580061877בית המדרש אברהם יהודה חנצ'ינסקי ז"ל דחסידי גורנמחקה
580045268בית המדרש לתורה "יד אברהם"רשומה
580211399בית המדרש ע"ש אברהם צבי רוטה ז"ל אשדודרשומה
580350270בית המדרש תפארת אברהם אלימלך שע"י קרלין סטולין ביתר עלית ת"ו (ע"ר)רשומה
580055234בית כנסת "אהל יצחק" (ע"ש הרב יצחק אבו חצירה זצ"ל) כפר אברהם פתח תקוהרשומה
580164176בית כנסת "זכור אברהם" גבעת שאול ירושליםנמחקה
580063451בית כנסת "מגן אברהם" פתח תקוההחייאה
580224954בית כנסת "מגן אברהם", מעגליםנמחקה
580050037בית כנסת אברהם אבינו בראשל"צ ע"ש רבי אבהו פרנקו זצ"ל העמותה נמחקהנמחקה
580340206בית כנסת אברהם אבינו נווה-יעקב ירושלים (ע"ר)בהליכי מחיקה
580147080בית כנסת אברהם אבינו רחוב זבוטינסקי 20,עכונמחקה
580033967בית כנסת אברהם רחימאנמחקה
580042554בית כנסת אהבת אחים ע"ש אברהם נחמה ז"לנמחקה
580021111בית כנסת אוהל אברהם ורחלנמחקה
580428852בית כנסת אוהל רחל ויששכר אברהם (ע"ר)רשומה
580112167בית כנסת בית אברהם בן יהודה - נתיבותרשומה