חיפוש: אברהם

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580242212אשל אברהם בית שמשרשומה
580239747אשל אברהם בכותל (ע"ר)נמחקה
580152494אשל אברהם רמלהרשומה
580487031באר אברהם - האלמין ביתר עילית (ע"ר)רשומה
580390003באר אברהם (פ"ת) (ע"ר)נמחקה
580341048באר אברהם אלימלך (ע"ר)רשומה
580549665בוסתן בני אברהם (ע"ר)רשומה
580073070ביכנ"ס "בית אברהם לוי" רמלהנמחקה
580399848בינת אברהם (ע"ר)רשומה
580541035בית אברהם (ע"ר)בהליך רישום
580340545בית אברהם אביו (ע"ר)בהליכי מחיקה
580281608בית אברהם פרשני ז"ל רחובותנמחקה
580346088בית אברהם של הקהילה האתיופית בעפולה הצעירה (ע"ר)רשומה
580234896בית אברהם שמואל העמותה נמחקהנמחקה
580468932בית החסידים דגור מגן אברהם אשדוד (ע"ר)רשומה
580003721בית הכנסת "אברהם אבינו"נמחקה
580500767בית הכנסת "אהל אברהם" בלוד (ע"ר)רשומה
580345353בית הכנסת "אוהל אברהם" - אורנית (ע"ר)בהליכי מחיקה
580355568בית הכנסת "אשמורת אברהם" (ע"ר)רשומה
580093532בית הכנסת "בית אברהם" - שכונת משכנותנמחקה