חיפוש: אברהם

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580522357אוהל אברהם בשכונת הנחלים (ע"ר)רשומה
580440949אוהל אברהם ויוסף - נתניה (ע"ר)רשומה
580334167אוהל אברהם וישמעאל (ע"ר) (.YIZCHAK AND ISHMAEL TENT (R.Aניתן צו פירוק על ידי בית משפט
580290427אוהל אברהם כפר סבא (ע"ר)רשומה
580248631אוהל אברהם, בית שמשרשומה
580218378אוהל אברהם, יונה ומריםרשומה
580392926אוהל יעקב אברהם פתח תקוה (ע"ר)רשומה
580430874אוהל קהילת אברהם (ע"ר)רשומה
580425775אוהל שמחה ומשכן אברהם (ע"ר)רשומה
580055440אולפנת בני עקיבא" נאות אברהם קרית ארמןרשומה
580411916אור אברהם - רחובות (ע"ר)רשומה
580447308אור אברהם אוהבי (ע"ר)רשומה
580231082אור אברהם וברכת עמרםנמחקה
580135242אור החסד - ע"ש הרב ר' אברהם מורגנשטרן ז"ל - מחבר אור החסדרשומה
580285567אורות טירת הכרמל מרכז תורני לאומי ע"ש מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"לרשומה
580113132אל עולם, ברית אברהם, ברית שלוםנמחקה
580424380אפיריון אברהם (ע"ר)רשומה
580485910ארגון ביקור חולים יד אברהם- ירושלים (ע"ר)רשומה
580430346ארץ אברהם, יצחק ויעקב (ע"ר)רשומה
580118925אשל אברהם - לתודעה יהודיתרשומה