חיפוש: אברהם

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580080240אגודת "מגן אברהם בן יוסף"רשומה
580028991אגודת בי"כ משכן אברהםנמחקה
580097202אגודת בית אברהם ע"ש אדמור"י קופישניץ זלו"קרשומה
580099190אגודת בית המדרש "בית אברהם" שע"י חניכי הישיבות בני-ברקבהליכי מחיקה
580081149אגודת בית כנסת "אהל יוסף אברהם"רשומה
580020972אגודת בית כנסת אהל אברהם העמותה נמחקהנמחקה
580150720אגודת חסדי אבני יוסף - ע"ש הרב יוסף מרציאנו ז"ל והרב אברהם עמר ז"לנמחקה
580220614אגודת חסדי אברהם משהרשומה
580155174אגודת ישיבת אור אברהםנמחקה
580067197אגודת ישיבת כולל אברכים תורת אברהם (על שם מהר"ן הגה"צ רב' אברהם גרודזינסקי זצוק"ל)רשומה
580049658אגודת מפעל "תורה וחסד" בני אברהםנמחקה
580418309אגודת מתפללי ביה"כ אור אברהם ברסלב עיר העתיקה (ע"ר)רשומה
580021848אגודת נאמני בית חיים אברהםרשומה
580421568אהל אברהם - בית הוראה להלכה (ע"ר)רשומה
580488567אהל אברהם - מעלה אדומים (ע"ר)רשומה
580344810אהל אברהם - נתניה (ע"ר)רשומה
580008225אהל אברהם ורחל כהן ז"ל - ראשון לציוןרשומה
580122398אוהל אברהם - באר-שבענמחקה
580564425אוהל אברהם - חריש (ע"ר)רשומה
580265817אוהל אברהם אשדודרשומה