חיפוש: אברהם

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580110989העמותה לבניית בית כנסת ע"ש אברהם יצחק נריה זצ"לנמחקה
580509164העמותה להוצאה לאור של ספרי הרב הגאון שמואל בן רבי אברהם טייב זצק"ל (ע"ר)רשומה
580139830העמותה להנצחת זכרו של אלוף אברהם אורלי ז"לנמחקה
580277747העמותה להנצחת זכרו של הרב אברהם אביקסיס זצ"לרשומה
580205300העמותה להצלת חייו שח אברהם חי דבידהנמחקה
580231017העמותה לחקר הפעילות הציונית בבריה"מ ע"ש אברהם אגמוןנמחקה
580208205העמותה למען אלי אברהםנמחקה
580116648העמותה על שם האלוף אברהם אורלי ז"ל - ידידי ההתאגדות לתרבות גופנית הפועל - מועדון הכדורסל בחולוןנמחקה
580521219הצלחת אברהם יצחק - בית שמש (ע"ר)רשומה
580006369הקרן על -שם אברהם דוב (ג'ונתן) גרוסברג ז"לנמחקה
580240356הריטב"א - רבנו יום טוב בן אברהם אלאשוילירשומה
580180719ויאמר אברהםנמחקה
580111581וישכם אברהםנמחקה
580334449זכור לאברהם ע"ש הבחור ר' אברהם אלמקייס ז"ל (ע"ר)רשומה
580276178זכותיה דאברהם - ע"ש הצדיק ר' אברהם ואזנא זצוק"לרשומה
580311603זכר אברהם אשדודבהליכי מחיקה
580287019זכר אברהם אשדודרשומה
580449528זכרון אברהם חיים בני ברק (ע"ר)רשומה
580464782זכרון אברהם יחזקאל (ע"ר)רשומה
580337863זכרון אברהם ליב (ע"ר)בהליכי מחיקה