חיפוש: אברהם

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580022713קרן מלגות מיסודם של אגודת נאמני בית חיים אברהם, לשכת בני ברית "שער עליה" (יהודים יוצאי הבלקן)רשומה
580075232אגודת "מרפא - וחסד" ע"ש הרה"ג החסיד מוהר"ר אברהם צאלח זצ"ל, דיין דק"ק צנעא בתימן. מיסודם של: ר' אברהם צדוק זצ"ל ר' דוד צנמחקה
580002756"אהל אברהם" - אגודה לטיפוח חיי תרבות בקרית טבעוןנמחקה
580098127"אהל אברהם" שע"י סמינר בית יעקב בני ברקרשומה
580243293"אוהל אברהם" - האגודה לסיוע למתגיירים יוצאי בריה"מנמחקה
580053700"אשל אברהם" ע"ש הרב הגאון ר' אברהם אבוחצירא זצוק"ל בית כנסת מרכז רוחני ותרבותי ליוצאי מרוקו ברחובותרשומה
580295301"בני אברהם" (ע"ר)רשומה
580095222"דברי הברית" ע"ש מוהר"ר הגאון אברהם עלוש ומוהר"ר הגאון משה מימון זצ"לבהליכי מחיקה
580050128"חסד לאברהם" ע"ש דוד ומשה זצ"ל וע"ש ר' אברהם בן שמחה ז"לנמחקה
580376838"יד אברהם" - עמותה לצדקה וגמילות חסדים (ע"ר)רשומה
580053718"מתן בסתר" קרן לזכרם של ד"ר אברהם הלפרין ובנו צחינמחקה
580047710"קרן אברהם אבא קורנפלד"רשומה
580231579"קרן אברהם יצחק לרנר"בהליכי פירוק מרצון
580068799"קרן אברהם" רחובותנמחקה
580096113"ש"י לאליכין" - על שם ר' שלמה אברהם ז"ל ור' יפת לוי ז"לנמחקה
580326817אבנחם - בית הכנסת מגן אברהם ובית מדרש אוהל מנחם (ע"ר)רשומה
580174399אברהם אופק עמותה מחוקהנמחקה
580269454אברהם בן שבת-לכנסתנמחקה
580463735אברהם יגל - גבעת שמואל (ע"ר)רשומה
580432557אברהם עבד ה' (ע"ר)רשומה