חיפוש: אביר יעקב

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580320869עמותת "אביר יעקב" אופקים (ע"ר)נמחקה
580300143עמותת ביכנ"ס אביר יעקב (ע"ר)רשומה
580387686עמותת בית הכנסת אביר יעקב גבעת טל (ע"ר)רשומה
580511525קהילת בני תורה אביר יעקב - בית שמש (ע"ר)רשומה
580203693קרן אביר יעקב למתן בסתרנמחקה
580562510קרן חתנים אביר יעקב (ע"ר)רשומה
580557114תלמוד תורה אביר יעקב - תל אביב (ע"ר)רשומה
580268308אביר יעקב - הקרן לטיפוח מוסדות דת בכוכב יעקברשומה
580037687בית הכנסת "אביר יעקב" נוה יעקבנמחקה
580056190בית המדרש אביר יעקב ע"ש כ"ק האדמו"ר רבי אברהם יעקב מסדיגורא זצוק"לבהליכי מחיקה
580066827כולל אברכים "אביר יעקב" ע"ש המקובל האלקי רבינו יעקב אבוחצירא זיע"אנמחקה
580105690משכנות אביר יעקב - נהריה, ע"ש הקדוש האלוקי רבינו יעקב אבוחצירא זצוק"לרשומה