חיפוש: אבו גוש

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580181386העמותה למען אבו גושנמחקה
580255511העמותה למען פיתוח כפר אבו גושנמחקה
580438430מסגד אבו גוש החדש (ע"ר)רשומה
580278083מרכז קהילתי אבו גושרשומה
580467363עמותת אבו גוש לחסד ולמעשים טובים (ע"ר)רשומה
580556272עמותת האקדמאיים אבו גוש (ע"ר)רשומה
580251817קרן למען אבו גושנמחקה
 1