ת.ל.נ.ח. (תמיכה לילדים נזקקי חינוך) (ע"ר)

מספר תאגיד:580349728
מעודכן לתאריך:15/03/2013 23:20
שם תאגיד (עברית):ת.ל.נ.ח. (תמיכה לילדים נזקקי חינוך) (ע"ר)
שם תאגיד (אנגלית):
תאריך רישום התאגיד:20/10/1999
סטטוס תאגיד:בהליכי מחיקה
כתובת:רח' קרליבך 27 אצל יגאל פרסלר, תל אביב-יפו

פרטים נוספים »

תיאור החברה:
מנכ"ל:דירקטורים:
בעלי מניות:
טלפון 1:טלפון 2:
פקס:דוא"ל:
אתר אינטרנט:Facebook:
Twitter:Linkedin:
לחיפוש פסקי דין העשוייים להיות קשורים לתאגיד/שותפות ת.ל.נ.ח. (תמיכה לילדים נזקקי חינוך) (ע"ר)

תוצאות Google »