קרן מילגות וסיוע לקידום מפעלי חינוך וחסד "נר יחיאל" לע"נ הרה"ח רבי יחיאל מניס זיטנצקי זצ"ל וזוגתו מרת רחל ע"ה העמותה פור

מספר תאגיד:580088391
מעודכן לתאריך:15/03/2013 23:20
שם תאגיד (עברית):קרן מילגות וסיוע לקידום מפעלי חינוך וחסד "נר יחיאל" לע"נ הרה"ח רבי יחיאל מניס זיטנצקי זצ"ל וזוגתו מרת רחל ע"ה העמותה פור
שם תאגיד (אנגלית):
תאריך רישום התאגיד:08/05/1985
סטטוס תאגיד:פורקה מרצון
כתובת:פינס 4 ע"י חיים מילר, ירושלים , 94701

פרטים נוספים »

תיאור החברה:
מנכ"ל:דירקטורים:
בעלי מניות:
טלפון 1:טלפון 2:
פקס:דוא"ל:
אתר אינטרנט:Facebook:
Twitter:Linkedin:
לחיפוש פסקי דין העשוייים להיות קשורים לתאגיד/שותפות קרן מילגות וסיוע לקידום מפעלי חינוך וחסד "נר יחיאל" לע"נ הרה"ח רבי יחיאל מניס זיטנצקי זצ"ל וזוגתו מרת רחל ע"ה העמותה פור

תוצאות Google »