קבל - קיבוץ בינלאומי - עמותה לקידום חינוך נוער KIBEL - INTERNATIONAL KIBBUTZ - AMUTA FOR THE ADVANCEMENT OF EDUCATION OF

מספר תאגיד:580108785
מעודכן לתאריך:15/03/2013 23:20
שם תאגיד (עברית):קבל - קיבוץ בינלאומי - עמותה לקידום חינוך נוער KIBEL - INTERNATIONAL KIBBUTZ - AMUTA FOR THE ADVANCEMENT OF EDUCATION OF
שם תאגיד (אנגלית):
תאריך רישום התאגיד:29/11/1987
סטטוס תאגיד:נמחקה
כתובת:רחוב רפפורט 18 אצל ניג'ל שור, ירושלים , 95790

פרטים נוספים »

תיאור החברה:
מנכ"ל:דירקטורים:
בעלי מניות:
טלפון 1:טלפון 2:
פקס:דוא"ל:
אתר אינטרנט:Facebook:
Twitter:Linkedin:
לחיפוש פסקי דין העשוייים להיות קשורים לתאגיד/שותפות קבל - קיבוץ בינלאומי - עמותה לקידום חינוך נוער KIBEL - INTERNATIONAL KIBBUTZ - AMUTA FOR THE ADVANCEMENT OF EDUCATION OF

תוצאות Google »