צדקת אליהו

מספר תאגיד:580283703
מעודכן לתאריך:15/03/2013 23:20
שם תאגיד (עברית):צדקת אליהו
שם תאגיד (אנגלית):
תאריך רישום התאגיד:05/06/1996
סטטוס תאגיד:החייאה
כתובת:ת.ד. 43026, ירושלים , 91430
סטטוס ניהול תקין 2013:יש אישור (28/10/2012)

פרטים נוספים »

תיאור החברה:
מנכ"ל:דירקטורים:
בעלי מניות:
טלפון 1:טלפון 2:
פקס:דוא"ל:
אתר אינטרנט:Facebook:
Twitter:Linkedin:
לחיפוש פסקי דין העשוייים להיות קשורים לתאגיד/שותפות צדקת אליהו

תוצאות Google »