פורום שכונות פתח תקוה

מספר תאגיד:580231165
מעודכן לתאריך:15/03/2013 23:20
שם תאגיד (עברית):פורום שכונות פתח תקוה
שם תאגיד (אנגלית):
תאריך רישום התאגיד:25/07/1994
סטטוס תאגיד:נמחקה
כתובת:רחוב ז'בוטינסקי 134 אצל שאול אהרון עו"ד, בני ברק , 51328

פרטים נוספים »

תיאור החברה:
מנכ"ל:דירקטורים:
בעלי מניות:
טלפון 1:טלפון 2:
פקס:דוא"ל:
אתר אינטרנט:Facebook:
Twitter:Linkedin:
לחיפוש פסקי דין העשוייים להיות קשורים לתאגיד/שותפות פורום שכונות פתח תקוה

תוצאות Google »