פורום סגל בכיר למינהל ולמדיניות בישראל מחיקה 1

מספר תאגיד:580175883
מעודכן לתאריך:15/03/2013 23:20
שם תאגיד (עברית):פורום סגל בכיר למינהל ולמדיניות בישראל מחיקה 1
שם תאגיד (אנגלית):
תאריך רישום התאגיד:25/11/1990
סטטוס תאגיד:בהליכי מחיקה
כתובת:אדם בשירותים החברתיים בישראל. אצל האגודה לפיתוח ולקידום כח-, ירושלים

פרטים נוספים »

תיאור החברה:
מנכ"ל:דירקטורים:
בעלי מניות:
טלפון 1:טלפון 2:
פקס:דוא"ל:
אתר אינטרנט:Facebook:
Twitter:Linkedin:
לחיפוש פסקי דין העשוייים להיות קשורים לתאגיד/שותפות פורום סגל בכיר למינהל ולמדיניות בישראל מחיקה 1

תוצאות Google »