עמותת ידידי המרכז הרפואי ע"ש אדית וולפסון (ע"ר) (.SOCIETY OF FRIENDS OF THE EDITH WOLFSON MEDICAL CENTER (R.A

מספר תאגיד:580022507
מעודכן לתאריך:07/01/2014 23:21
שם תאגיד (עברית):עמותת ידידי המרכז הרפואי ע"ש אדית וולפסון (ע"ר) (.SOCIETY OF FRIENDS OF THE EDITH WOLFSON MEDICAL CENTER (R.A
שם תאגיד (אנגלית):
תאריך רישום התאגיד:10/06/1983
סטטוס תאגיד:רשומה
כתובת:הלוחמים 62 ת"ד 5, חולון , 58100
סטטוס ניהול תקין 2014:יש אישור (30/12/2013)

פרטים נוספים »

תיאור החברה:
מנכ"ל:דירקטורים:
בעלי מניות:
טלפון 1:טלפון 2:
פקס:דוא"ל:
אתר אינטרנט:Facebook:
Twitter:Linkedin:
לחיפוש פסקי דין העשוייים להיות קשורים לתאגיד/שותפות עמותת ידידי המרכז הרפואי ע"ש אדית וולפסון (ע"ר) (.SOCIETY OF FRIENDS OF THE EDITH WOLFSON MEDICAL CENTER (R.A

תוצאות Google »