עזרת ישראל קרן צדקה וחסד ליתומים ואלמנות ומשפחות ברוכות ילדים ע"ש אדמור ר' ישראל אבוחצירא זצוק"ל (בבא סאלי זיע"א)

מספר תאגיד:580151108
מעודכן לתאריך:15/03/2013 23:20
שם תאגיד (עברית):עזרת ישראל קרן צדקה וחסד ליתומים ואלמנות ומשפחות ברוכות ילדים ע"ש אדמור ר' ישראל אבוחצירא זצוק"ל (בבא סאלי זיע"א)
שם תאגיד (אנגלית):
תאריך רישום התאגיד:05/06/1989
סטטוס תאגיד:נמחקה
כתובת:רחוב בית יוסף 9 אצל אברהם כהן הי"ו, בני ברק , 51380

פרטים נוספים »

תיאור החברה:
מנכ"ל:דירקטורים:
בעלי מניות:
טלפון 1:טלפון 2:
פקס:דוא"ל:
אתר אינטרנט:Facebook:
Twitter:Linkedin:
לחיפוש פסקי דין העשוייים להיות קשורים לתאגיד/שותפות עזרת ישראל קרן צדקה וחסד ליתומים ואלמנות ומשפחות ברוכות ילדים ע"ש אדמור ר' ישראל אבוחצירא זצוק"ל (בבא סאלי זיע"א)

תוצאות Google »