נזר לוי יצחק מברדיטשוב בארה"ק

מספר תאגיד:580218600
מעודכן לתאריך:15/03/2013 23:20
שם תאגיד (עברית):נזר לוי יצחק מברדיטשוב בארה"ק
שם תאגיד (אנגלית):
תאריך רישום התאגיד:08/01/1996
סטטוס תאגיד:בהליכי מחיקה
כתובת:רחוב רד"ק 7 אצל הרב לוי יצחק לייפר, בני ברק , 51347

פרטים נוספים »

תיאור החברה:
מנכ"ל:דירקטורים:
בעלי מניות:
טלפון 1:טלפון 2:
פקס:דוא"ל:
אתר אינטרנט:Facebook:
Twitter:Linkedin:
לחיפוש פסקי דין העשוייים להיות קשורים לתאגיד/שותפות נזר לוי יצחק מברדיטשוב בארה"ק

תוצאות Google »