מפעל גמילות חסדים "אוהב ישראל" לזכרון נצח ע"ש כ"ק מרן הרה"צ ר' אברהם יהושע העשיל אדמו"ר מקופטשניץ והרבנית הצ' מרת שרה בר

מספר תאגיד:580067296
מעודכן לתאריך:15/03/2013 23:20
שם תאגיד (עברית):מפעל גמילות חסדים "אוהב ישראל" לזכרון נצח ע"ש כ"ק מרן הרה"צ ר' אברהם יהושע העשיל אדמו"ר מקופטשניץ והרבנית הצ' מרת שרה בר
שם תאגיד (אנגלית):
תאריך רישום התאגיד:28/02/1984
סטטוס תאגיד:נמחקה
כתובת:רחוב עזרת תורה 33 שכ' כי טוב , ירושלים , 95320

פרטים נוספים »

תיאור החברה:
מנכ"ל:דירקטורים:
בעלי מניות:
טלפון 1:טלפון 2:
פקס:דוא"ל:
אתר אינטרנט:Facebook:
Twitter:Linkedin:
לחיפוש פסקי דין העשוייים להיות קשורים לתאגיד/שותפות מפעל גמילות חסדים "אוהב ישראל" לזכרון נצח ע"ש כ"ק מרן הרה"צ ר' אברהם יהושע העשיל אדמו"ר מקופטשניץ והרבנית הצ' מרת שרה בר

תוצאות Google »