מוסדות ויזניץ בארץ הקודש

מספר תאגיד:580018919
מעודכן לתאריך:07/01/2014 23:21
שם תאגיד (עברית):מוסדות ויזניץ בארץ הקודש
שם תאגיד (אנגלית):
תאריך רישום התאגיד:28/09/1982
סטטוס תאגיד:רשומה
כתובת:תורת חיים 7, שכ' קרית ויזניץ, בני ברק , 51608
סטטוס ניהול תקין 2014:יש אישור (29/12/2013)

פרטים נוספים »

תיאור החברה:
מנכ"ל:דירקטורים:
בעלי מניות:
טלפון 1:טלפון 2:
פקס:דוא"ל:
אתר אינטרנט:Facebook:
Twitter:Linkedin:
לחיפוש פסקי דין העשוייים להיות קשורים לתאגיד/שותפות מוסדות ויזניץ בארץ הקודש

תוצאות Google »