מוסדות בינת הלב - לע"נ מרן רבינו שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל ומרת מיילא ב"ר משה לורינץ ע"ה (ע"ר)

מספר תאגיד:580440022
מעודכן לתאריך:15/03/2013 23:20
שם תאגיד (עברית):מוסדות בינת הלב - לע"נ מרן רבינו שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל ומרת מיילא ב"ר משה לורינץ ע"ה (ע"ר)
שם תאגיד (אנגלית):
תאריך רישום התאגיד:21/04/2005
סטטוס תאגיד:רשומה
כתובת:בית הדפוס 11, ירושלים , 95483
סטטוס ניהול תקין 2013:יש אישור (10/12/2012)

פרטים נוספים »

תיאור החברה:
מנכ"ל:דירקטורים:
בעלי מניות:
טלפון 1:טלפון 2:
פקס:דוא"ל:
אתר אינטרנט:Facebook:
Twitter:Linkedin:
לחיפוש פסקי דין העשוייים להיות קשורים לתאגיד/שותפות מוסדות בינת הלב - לע"נ מרן רבינו שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל ומרת מיילא ב"ר משה לורינץ ע"ה (ע"ר)

תוצאות Google »