כולל לאברכים מצויינים "תפארת משה" ע"ש הרב משה ב"ר צבי שוורץ

מספר תאגיד:580074151
מעודכן לתאריך:15/03/2013 23:20
שם תאגיד (עברית):כולל לאברכים מצויינים "תפארת משה" ע"ש הרב משה ב"ר צבי שוורץ
שם תאגיד (אנגלית):
תאריך רישום התאגיד:16/09/1992
סטטוס תאגיד:רשומה
כתובת:רחוב לייב דיין 8 , ירושלים , 91024

פרטים נוספים »

תיאור החברה:
מנכ"ל:דירקטורים:
בעלי מניות:
טלפון 1:טלפון 2:
פקס:דוא"ל:
אתר אינטרנט:Facebook:
Twitter:Linkedin:
לחיפוש פסקי דין העשוייים להיות קשורים לתאגיד/שותפות כולל לאברכים מצויינים "תפארת משה" ע"ש הרב משה ב"ר צבי שוורץ

תוצאות Google »