ישיבת מאור התורה ירושלים ע"ש הרה"ג חכם נתן סאלם זצ"ל.

מספר תאגיד:580042943
מעודכן לתאריך:07/01/2014 23:21
שם תאגיד (עברית):ישיבת מאור התורה ירושלים ע"ש הרה"ג חכם נתן סאלם זצ"ל.
שם תאגיד (אנגלית):
תאריך רישום התאגיד:20/04/1983
סטטוס תאגיד:רשומה
כתובת:רח' דוד ילין 26 ת.ד. 6085, ירושלים , 91060
סטטוס ניהול תקין 2014:יש אישור (21/05/2013)

פרטים נוספים »

תיאור החברה:
מנכ"ל:דירקטורים:
בעלי מניות:
טלפון 1:טלפון 2:
פקס:דוא"ל:
אתר אינטרנט:Facebook:
Twitter:Linkedin:
לחיפוש פסקי דין העשוייים להיות קשורים לתאגיד/שותפות ישיבת מאור התורה ירושלים ע"ש הרה"ג חכם נתן סאלם זצ"ל.

תוצאות Google »