יואב - לקידום חינוך, תרבות, ספורט ותיירות YOAV FOR ADVANCEMENT OF EDUCATION. CULTURE. SPORTS AND TOURISM

מספר תאגיד:580065241
מעודכן לתאריך:07/01/2014 23:21
שם תאגיד (עברית):יואב - לקידום חינוך, תרבות, ספורט ותיירות YOAV FOR ADVANCEMENT OF EDUCATION. CULTURE. SPORTS AND TOURISM
שם תאגיד (אנגלית):
תאריך רישום התאגיד:27/06/1984
סטטוס תאגיד:רשומה
כתובת:מועצה אזורית יואב ד.נ שקמים 79835,
סטטוס ניהול תקין 2014:יש אישור (27/08/2013)

פרטים נוספים »

תיאור החברה:
מנכ"ל:דירקטורים:
בעלי מניות:
טלפון 1:טלפון 2:
פקס:דוא"ל:
אתר אינטרנט:Facebook:
Twitter:Linkedin:
לחיפוש פסקי דין העשוייים להיות קשורים לתאגיד/שותפות יואב - לקידום חינוך, תרבות, ספורט ותיירות YOAV FOR ADVANCEMENT OF EDUCATION. CULTURE. SPORTS AND TOURISM

תוצאות Google »